Non classé

Maroc – Bod ba kui a nseng amu ba ben mvang

Maroc – Bod ba kui a nseng amu ba ben mvang

A nnam Maroc, a kègè a omos mewom bè ai mbog yi a é ngoan nyi, é mod ose a kui na ke bo mefep me ngomena ngkeig mefola bivoé a yene lede afep ba loé na « pass sanitaire ».

E ne fe nala asu é mod ose ayi na kodo Maroc ne a ke a dulu à nseng to a nnam o ben.

. DZALEU.COM .

E dzam ya degele bod été é ne na Maroc a yebe kig é bod me bele kig mvang, to be bele é dzom ba loé na « test négatif. » Dzam té a nga bo na abui bod a wog olun, asu té be nga kui a nseng angogé, omos memana yi a ngoan awom nyina. ©Dzaleu.com

Nlang wa ke osu a fulansi muna