Bia yen

Bivíndi yi a nnam Argentina bí ngá kë vé?

Bivíndi yi a nnam Argentina bí ngá kë vé?

Bivíndi yi a nnam Argentina bí ngá kë vé?

Bivíndi yi a Argentina, nnam yi a Ámëríka yi a sí kiè, á fëfël Brezilia, bë në é bod bë ngá kui étíbílí mintángan á é mëlú yá mvús.

Á mbú 1778, bivíndi yi a Argentina bí ngá bë á fëfël záng bod nnam, 37% á nkóbo fulansí. Ómós wuiná, ndzug á láng bivíndi á nnam Argentina amú ayong mintángan ndë á tëlë ósú éyong bá láng bod yi á woé.

. DZALEU.COM .

Bivíndi yi a Argentina bí në vé?

Akia áfé bí ngá dzëng nā, dzé é ngá lod?

Nláng té ndë éwáli bivëgëlë díná yá tiè bia.©Dzaleu.com

Bivíndi yi a nnam Argentina bí ngá kë vé?