Bia baala

Rúsia : Vladimir Poutine a tóban ai bendzóe yi a Áfríka

Rúsia : Vladimir Poutine a tóban ai bendzóe yi a Áfríka

Mbëgë édzoe Rúsia a ngá tóbán ai bendzóe yi a Áfríka á tsísoan Saint-Petersbourg á ómos awom ai zëmbgál yi a ngoan nyí.

Cyril Ramaphosa yi a Áfríka yi a nkiè, Sassou Nguesso yi a Kongô, Azali Assoumani yi a Komoria ai nálā nálā bë bë à Rúsia në bá zu ai evóli ású yi na mvoae é dúgan tobo á záng Rúsia ai Ukrenia.

Á ómos áwom ai saman, bendzóe yi a Áfríka bë ngá kè lè ai Volodimir Zelensky. Ású ndzóe Ukrenia, dzam zing ásíkig bobān ngë Rúsia a kè kig kodo Ukrenia.

Á sóndo mëlú zëmgbal, Ramaphosa ai é bendzóe bëvog yi a Áfríka bë ngá bii ngúma ésuán ai Poutine.©Dzaleu.com

. DZALEU.COM .

YouTube player