Bia baala

Kankan : ewali evegele ya lè enying « Jean-Miché Kankan »

Kankan : ewali evegele ya lè enying « Jean-Miché Kankan »

« KANKAN ! »

E bod be ne amvus ewali bivegele ya tié enying nbondé « Jean-Miché Kankan » be dikig dzeng oyab asu éyolé dzam té.

Asu abui bod yi a Kamerun ai Afrika, Dieudonné Afana a ne a zang é bod be ne osu a é bivoé bia soang loé. Amu a nga yem voe « Jean-Miché Kankan », mod ya Kamerun yi a medzimbi-me-yob, to ane Afana a nga be mod yi a si Ekang. Abui bod a nga zu ben yem na a be man Beti amvus awu dié !

Dieudonné Afana Ebogo a nga be akeng abui a yem tele abui mindzug yi a enying bod osu ai loé : ateg, wub, meyock, ebamba, ai nala nala.

. DZALEU.COM .

« KANKAN ! »

Ngul eyolé ane akeng Dieudonné Afana Ebogo, ényo bod ba yem ane « Jean-Miché Kankan ».

Claye Edou, é mod a ne amvus ewali bivegele « Minga ai nbugan tok » (Minga et la cuillère cassée), ewali bivegele osu ya bebe nluguban bikanga a Kamerun, ényè a tele enying Afana Ebogo a ngeen. Joseph Akama ényè a toone man til nlang té. Enyè fe a duru é bod ba voé étéré.

A sondo melu menyi, omos awom ai lala yi a ngoan nyi, nledan osu « Kankan » o nga lod a tsisoan Awala. Ndoang é ne na é bod be kele yen ewali bivegele té, me nga sili bo na be bod biyé a ne bod yi a mimbu 70. Omos awom yi a é ngoan nyi, ewali bivegele té ya yi ledeban a Ongola Ewondo. Asu mboad, ba yene boad ai bifus biyé yi a Afrika.

« Kankan » a yi kui a nseng asu bod bese a omos awom ai mboag. ©Dzaleu.com

KANKAN, teaser officiel