Non classé

Elad mëyon yi Áfríka : nlóngán ngul nkóang nsína á záng Tanzánia ai Burundí

Elad mëyon yi Áfríka : nlóngán ngul nkóang nsína á záng Tanzánia ai Burundí

Ngúma nkóang nsína wá yi lad nnam Tanzánia ai Burundí.

. DZALEU.COM .

Nkóang nsína té wá yi fë dang nnam Kongô RDC

Wá yi bii bë kílómëter minted míbè ai mewóm moom ai bë.

Mëlóng má yi noang mímbú mítáán.

Ású Tanzánia, nkóang nsína té wá yi vòli nnam.

Wá yi fë naa mëbugëban ai elad mëyon Áfríka.

YouTube player