Non classé

Afrika meyimbi Me Dzob : Yi Mali ai Burkina Faso ba yi bo elad ayong?

Afrika meyimbi Me Dzob : Yi Mali ai Burkina Faso ba yi bo elad ayong?

Asu eyong bod é bele Afrika a nnem, minnam yi a Si Bivindi mia yene bo nen elat ayong. nala wa yi bo voali a é dum ba bo asu yi na be kui étibili mintangan. Asu té ba bebe ai abui afidi é mam ma lodeban a Mali ai Burkina Faso, adandang akiae minnam mi té mia lad amvoe.

. DZALEU.COM .

Angogè, sono melu me tam, omos memana yia ngoan osu mbu, Kyélem de Tambèla, nen ngomena Burkina Faso a be a dulu a Mali.

Choguel Kokalla Maïga, nen ngomena Mali, emen e nyè a nga zu nyè yanga.

Elad ayong a zang Mali ai Burkina Faso ?

Eyalan Kyélem de Tambèla éyong ba sili nyè ntsogan woé ai é dzam Ibrahim Cissé, mod ya Mali, a nga bo. A nga wulu ai mekol a kègè a Mali, a kele kui a Burkina faso, ai bitsig yi a Mali ai Burkina Faso a mo. Asu Ibrahim Cisse, minnam mité mia yene bo elad ayong.

A éyalan nen ngomena Burkina Faso, Kyélem de Tambèla a dzo na be sikig dzam bo fianga ai nyian té : « Bia yi kig noang dzam té ai élès. Ma yi lè ai [Choguel Kokalla] Maiga ai [Abdoulaye] Diop (mbege nkobo mali a Emominlang) n bi yen bolo bi ne dzam bo« . ©Dzaleu.com