Bia yen

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°10

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°10

Dzé ya tian ai é dzi é nga lod Emominláng é mëlú ma?

1 – Mali : É minnan mí ngá tíbili Bivíndi míá yënë tëlë fudi anyu á mam më tëtëlë
2 – Sergueï Lavrov a vë Áfríka ngang ai evóli díé
3 – Nnam Kamərún : Bíá vë ngab mintie ású é bod bë në á mëlunga ai awú John Fru Ndi.
4 – Rúsia : Vladimir Poutine a tóban ai bendzóe yi a Áfríka

. DZALEU.COM .
YouTube player
Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°10 a nkobo fulansi