Bia ding

Dulu á máŋ áyát – Rúsia á abog óyon

Dulu á máŋ áyát – Rúsia á abog óyon

Rúsia a nǝ m̀bǝmbǝ nnam éyoŋ bíá taag mam mǝ mulu.

Bí ngá tam ya tǝlǝ sí té ózóndóm muna.

Ómos wui, bíá dugan fɔmbɔ abǝŋ yi a Rúsia ádandaŋ á abog óyon (á bá loe wóe na « automne »). ©Dzaleu.com

. DZALEU.COM .

Dulu á máŋ áyát : Rúsia

Bivegele bi té bia so a ndal-bobo « Ambassade de Russie en France«