Bia baala

E kelada a fas bibug a Nkobo Ewondo ai Fulansi

"Le nouveau dictionnaire Ewondo" de Atangana Ondigui Siméon

E kelada a fas bibug a Nkobo Ewondo ai Fulansi

Ntil wa so muna
Minsilizanga.com

Ma lede mina é man kelada a nga voali ma a til a nkobo Ewondo.

A minnam yi a Afrika, bongo ba dang yègè nkobo bolo bebonde ba kobo bo a minkobo yi a dzal.

Eyong bebonde ba toab ne ba kobo minkobo mintangan, minkobo yi a dzal mi nga dzang.

. DZALEU.COM .

Mintil a nkobo Ewondo : E kalada mbog a nga voali ma

E melu ma, abui minkobo yi a Afrika mi bele ve nda bod asu ayege.

Dzam té a nga bo na a yègè minkobo mité é tobo ayé amu tègè ai é bekalada ba fas bibug yi a nkobo.

Mod a ne dzam yem kobo nkobo woé, veda tègè yem wa til, ngekig a lang wa.

E kalada mbog a nga voali ma
"Le nouveau dictionnaire Ewondo" de Atangana Ondigui Siméon

A Emominlang étodi, mintil mi ne ai mfi asu é mod a yi na a yègè mpkamang nkobo ngekig nkobo bebonde boé.

Dzom té é nde é nga bo na be kè étam étam na ma til a Ewondo.

A muna, ma lede mina é kalada mbog a nga voali ma abui a zen té… to ane mamen me ngele me yègè ! ©Dzaleu.com – M.Z.