Bia baala

Ebúg yi aná : « Nyaŋgá »

Ebúg yi aná : Nyaŋgá

Ma kɔ́bɔ Ekaŋ

Nyaŋgá = Abəŋ

Nyaŋgá a nǝ dzam dǝda ánǝ Abəŋ.

Abəŋ = Nyaŋgá

Məmvuləná

1 –
Abaa Dzaleu a nə mətobán mə Nyaŋgá ai Mətum.
Dzaleu.com anə ábəŋ áfóla bíá taag fə məfoé á ńkɔ́bɔ Bətí.

2 –
E míníngá a nə á foda a nə abəŋ nsut míníngá.
Ngɔn míníngá tə enə nyaŋgá ábui.
Ngɔn míníngá tə ya yəm nyaŋgá.

Be Beautiful !