Bia baala

Dulu Bidiŋ y’Enyiŋ

Dulu Bidiŋ y’Enyiŋ – Mintil mesege

Dulu
Dulu Bidiŋ
Dulu Bidiŋ y’Enyiŋ
Dulu Bidiŋ y’Enyiŋ Kom…

. DZALEU.COM .

Bə nə bəzá?
Minyímbi mi Mod?
Eyét Nsísím ?
Bə nə bəzá á bəbəlá ?
©Minsili Zanga – Site Internet