Bia ding

Dulu á máŋ áyát – Abǝŋ Rúsia !

Dulu á máŋ áyát – Abǝŋ Rúsia !

Ǹtámǝni bɔ man dulu á Ǹnam Rúsia ai é biǝgǝlǝ bí.

Bíá lǝdǝ mǝfóla yi a Rúsia á abog óyon (á bá loe wóe na « automne »).

Sǝ abǝŋ dzam a ! ©Dzaleu.com

. DZALEU.COM .

Dulu á máŋ áyát : Rúsia

Bivegele bi té bia so a ndal-bobo « Ambassade de Russie en France«