Bia baala

Á fas é bəbəlá á nə ámvús eyole « Fáŋ- Bətí »

Á fas é bəbəlá á nə ámvús eyole « Fáŋ- Bətí »

Á fas é bəbəlá á nə ámvús eyole « Fáŋ- Bətí », « M̀faŋ », « Bə ǸTÍ »

Á məfúlú ai mimbɔn míán, yi bíá wulu anə M̀faŋ Mān Bətí ? Yi bíá bɔ mam anə « M‌faŋ ǸTÍ »?

Ǹsílí Minsili wuilí á éwáli evəgələ díná. Étére, ǹbonde Dzaleu á fas bía eyole mān Bətí ai ǹtsógán mod osə á yənə bindi.

Mintsogán mífə mí nə a abaa bivəgələ bí Dzaleu : Dzaleumedia.
Abaa Telegram wama : @minsilizanga

. DZALEU.COM .

Á yən á Telegram

Á yən á YouTube

YouTube player
. DZALEU.COM .