nyakim-gatwech_queen_of-dark-sudanse-model-mannequin-soudan
Fóda yi aná, MƏ́FÓÉ

Fóda yi aná : Nyakim Gatwech ngɔ́n yâ Sudan

Share this post

Fóda yi aná : Nyakim Gatwech ngɔ́n yâ Sudan

Sɔ́ndɔ́ məlú məbɛ̀ a nə omös bíá kaŋ é bívindi bíá tələ Afrika ósú

É fóda a nə ózóndóm omös wuina : Nyakim Gatwech ngɔ́n yâ Sudan yâ nyəb abui

@queennyakimofficial

Míá yén do yá ? Kadəni bíá ǹtsogán wáán múná. ©Dzaleu.com

Dzaleu Team

Zǎni fɔmbo bə videos, məngobi bivəgəlɘ bián !
Retrouvez la rédaction Dzaleu.com sur YoutuBe : Dzaleu Média

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *