Ekom ǹló, NYAŊGÁ, Nyaŋgá biníngá

Nyaŋgá esil : zá á diŋ é dí ?

chignon afro crepu puff

Nyaŋgá esil : zá á diŋ é dí ?

Esil dzaan yi a nyeb !

Akia a fé bi sikig dzo bibug bi té eyong bia bebe e ngon mininga nyi ?

Á Dzaleu.com bia ding abui, mina kig ? ©Dzaleu.com – A.B.

. DZALEU.COM .
chignon afro crepu puff
retour au haut de page
%d blogueurs aiment cette page :