Non classé

« Tǝ fǝ yǝm é bod bí nǝ »

« Tǝ fǝ yǝm é bod bí nǝ »

Mǝtum mǝ mod mǝ nǝ ai mfí.

Asu té bǝbonde, ádándaŋ á sí Áfríka, bá yǝnǝ yǝgǝlǝ bɔ́ngɔ́ bábá bǝzá bǝ nǝ.

. DZALEU.COM .

Ǹtsógán ósú bíá baala wuíli éyoŋ bíá vógolo é díá diná.

Lord Ekomy NDONG anǝ man Faŋ yi a Ǹtǝm Ayat (Gabon).

A lǝdǝ bía ngul yi á yǝgǝlǝ binanga éfa bá sɔ́.