BIVƎGƎLƎ, Ózóndóm

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°4

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°4

Dzé ya tian ai é dzi é nga lod Emominláng é mëlú ma?

Dzaleu a dugan fas ai mína é mëfoé a nga tëlë ózóndóm é mëlú më ngá lod :

. DZALEU.COM .

E mëfóé bia baala :

BURKINA FASO
RCA
FULANSÍ
SENEGAL
BÉNIN

➡️Abaa YouTube :
https://youtu.be/A-wcb5vnrho

Andzógódó Telegram
@dzaleu_ekangYouTube

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️ n°4
retour au haut de page
%d blogueurs aiment cette page :