Á ngǝǝŋ, BIVƎGƎLƎ

Ayong Bëti a zen Ngang-Medza’a

Ayong Bëti a zen Ngang-Medza’a

Zá á nǝ Ngaŋ Mǝdză ?

Ndǝ ayoŋ Bǝtí á ngá daŋ anen osoé Yóm akia afé ?

Tara Bingono Bingono a lè bíá nláng té á nkóbo fulansi.

Source vidéo

.

retour au haut de page
%d blogueurs aiment cette page :