Á kɔ́bɔ, BIVƎGƎLƎ, ǸKƆ́BƆ EKAŊ

Á kɔ́bɔ Ekaŋ ai Abaa Dzaleu

Á kɔ́bɔ Ekaŋ ai Abaa Dzaleu

Zaani yən məngobi bivəgələ bíán á ǹkɔ́bɔ Ekaŋ.

DZALEU.COM

Ǹkɔ́bɔ Bətí
Akǝŋ yi a mɔ
Akomódó
Ǹtimán Bíbúg
Nyaŋgá
Mulu…

Bí nə fə múná :
Abaa Telegram : https://t.me/s/dzaleu_ekang
Abaa YouTube : https://www.youtube.com/c/DzaleuM%C3%A9dia
Tilibán fə múná👇🏾

. DZALEU.COM .
retour au haut de page
%d blogueurs aiment cette page :