Bia yen

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️n°1

Mëfóé yi a Dzaleu🎙️n°1
Dze ya lod Emominlang é mëlu ma

Minsili a lang bia é mëfóé mëla Dzaleu a tëlë ózóndom é sóndo nyò :

. DZALEU.COM .

1- Etogan UA é bëlë mkpamang mbëgë edzoe

2- Etogan Cedeao ya kë ai mëvende ósú ású Burkina, Mali ai Guinea

3-Nnam Tchad wa yi lad ngul ai Rúsia.

YouTube player

BI Nə Fə Á É MəFóLa Ma ⤵️

Məgobi bivəgələ : YouTube
Telegram : @dzaleu_ekang
Nsəŋ Fulansi : @dzaleumedia
ABAA : https://www.dzaleu.net