Bǝ zá bí nǝ

É məzén mí nə bíā dzam vɔ́li

Finances et Argent

É məzén mí nə bíā dzam vɔ́li

Dzaleu a nə é ndá ndal-bobo é nə fílí ai nye émen.

Míá diŋ ésié dzaan ǹdə míá yi nā míá və bíā ngul ?

Bifaè ai dás daan, to bí nə tsetsad, bíá yi bíā vɔ́li ábui ású yi nâ tə bíá tsende zen ǹtol ebúg waan (á tələ Ǹkɔ́bɔ Bəti ózóndóm). Má vɔ́li fə bia a nɔŋ ǹgap ai é mam məsə má síli ású ánen afolá a nə Dzaleu.

Mí nə bíā dzam tadi vɔ́li ai é məzén məbɛ mā :

  • Á lóm ai Mobile Money (dá zu)

Abui ǹstogán
Andzógódó DZALEU

retour au haut de page
%d blogueurs aiment cette page :