Bǝ zá bí nǝ, Bia yen

Dzé bíā bɔ á Dzaleu

Dzé bíā bɔ á Dzaleu

Bíá sug mina bə́sə!

Édzam dí á nə dzam daan zǎni hḿ étítíb !

Bí nə ǹguma ndá wá və́ məfoe á nkobo Bətí ai fulansí.

Mintil míán míá bəbə mibándá yi a Émominláŋ, nyaŋgá, mǝtum ai mam mə sŭsŭo.

M̀bəmbə dulu á múná !
Andzógódó DZALEU

Storytelling Dzaleu
%d