Accueil BIÁ DIŊ Ǹnə́ŋ

Ǹnə́ŋ

Bənə́ŋ baan ba lè ai bia Personnalités et artistes s'expriment sur Dzaleu.com

Aucun article à afficher

MA YƏ́GƐ EKAŊ

AYÓŊ AYÓŊ!