Bisǐl bí bɔ́ngó : Bí nə nɔŋ ai byá ńdzǔg yá?

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

Bí nə hḿ dzǎm bɔ yá ású yī nâ tə ǹfənán bɔ́n báán wá bɔ bía ewóg olún?

> Á dzə́ŋ nǎ ó yəm ású dzé mɔ́ngɔ́ ǎ yón
Byá kad yǎ yén nǎ ǹnyie anə́ bɔ́n báán yǎ bə́ nə́ bān bīníngá bá bədə fâg ai mís bə́ nga bwè mīǹyón. Nálā tē ó síkig á zəzə. Miǹtad myábán myá tsilan və dzóm dzíá: bá wóg mītsyé! ©Dzaleu.com

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

Dzaleu Beauté ado enfant minfen mecaba
Bisǐl bí bɔ́ngó : Bí nə nɔŋ ai byá ńdzǔg yá? (Soins cheveux enfants sans stress : comment?)

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait